Odjakživa lieči príroda najlepšie

12.03.2017 11:51

Terapia Pijavicou lekárskou pre zvieratá

Veľa pozorovaní z rôznych krajín potvrdilo, fakt  o hľadaní zvierat - dobytka s bolestivými problémami, že tieto vyhľadávajú   vody obývané pijavicami. Tam oni stoja vo vode a tolerujú pijavice , trpezlivo čakajú , kým im sajú krv. Jedno možné vysvetlenie tohto správania je dlhotrvajúca evolučná história pijavíc. Pijavice žijú na zemi najmenej 450 miliónov rokov a pravdepodobne si vyvinuli druh partnerstva s ich obeťou "dáte mi svoju krv - ja vás budem liečiť". Toto partnerstvo sa zdá byť pevne zakorenené v inštinkte zvierat. V priebehu veterinárneho použitia pijavíc, zvieratá zvyčajne majú tendenciu zostať pokojné a uvoľnené počas celej procedúry. To môže byť tiež preto, že pijavice vylučujú anestetiká a analgetické látky do krvi a tkaniva v počiatočnej fáze procesu sania.

Späť